Валютна біржа – Валютна біржа — Вікіпедія

Торги на Белорусской валютно фондовой бирже

Результаты торгов за 13.09.2019

12:59 13.09.2019

2,0511

− 0,0238 − 1,15%

Курс открытия 2,0650

Min 2,0476

Max 2,0650

 

Объём, млн. USD 24,7

Подробнее

12:59 13.09.2019

2,2768

− 0,0089 − 0,39%

Курс открытия 2,2857

Min 2,2700

Max 2,2857

Объём, млн. EUR 18,4

Объём, млн. USD ≈20,5

Подробнее

12:57 13.09.2019

3,1859

+ 0,0042 + 0,13%

Курс открытия 3,1910

Min 3,1800

Max 3,1910

Объём, млн. RUB 502,9

Объём, млн. USD ≈7,8

Подробнее

За 13 сентября 2019 г.−0,0010−0,38%
С начала недели−0,0036−1,36%
С начала месяца−0,0015−0,57%
С начала года−0,0054−2,03%
За год−0,0068−2,54%

on-line торги валютами на БВФБ

Торги на Белорусской валютно-фондовой бирже проходят ежедневно, кроме выходных и праздничных дней в Республике Беларусь. По доллару, евро и российскому рублю торги проходят в режиме  «непрерывного двойного аукциона» , его еще называют  «валютный стакан» .

Торговая сессия длится с 10:00 до 13:00. В этот период времени на странице отображается ход торгов в режиме реального времени (онлайн). Здесь вы получите самую оперативную информацию о валютных торгах БВФБ.

После закрытия торговой сессии на этой странице доступна информация о результатах последних торгов иностранными валютами.

После завершения торгов на валютной бирже Нацбанк Беларуси на основании сложившегося средневзвешенного курса по каждой валюте устанавливает курсы валют на завтра. Принцип курсообразования довольно прост: курс устанавливается «сегодня на завтра». Как правило, по результатам торгов в пятницу Нацбанк РБ устанавливает курсы валют сразу на субботу, воскресенье и понедельник, т. е. до следующих торгов на бирже.

banki24.by

Тема 6 Валютна біржа

 1. Поняття, функції і суб’єкти валютного ринку.

 2. Передумови і етапи становлення валютного ринку України.

 3. Види і порядок укладання угод на валютній біржі.

 4. Сутність маржинальної торгівлі

 5. Розрахунок прибутку або збитку трейдера

6.1 Поняття, функції і суб’єкти валютного ринку

Валютний ринок — це: 1) підсистема валютних відносин у ході операцій купівлі-продажу іноземних валют і платіжних документів у іноземних валютах; 2) інституційний механізм (сукупність установ і організацій — банків, валютних бірж:, інших фінансових інститутів), що забезпечують функціонування валютних ринкових механізмів.

Валютний ринок як економічна категорія — це система стійких економічних та організаційних відносин, пов’язаних з операціями купівлі-продажу іноземних валют та платіжних документів у іноземних валютах. На валютному ринку здійснюється широке коло операцій щодо зовнішньоторговельних розрахунків, туризму, міграції капіталів, робочої сили тощо, які передбачають використання іноземної валюти покупцями, продавцями, посередниками, банківськими установами та фірмами.

Функції валютного ринку:

 • реалізація валютної політики держави, спрямованої на забезпечення регулювання національної економіки та розширення зовнішньоекономічних зв’язків;

 • сприяння поглибленню міжнародного розподілу праці та міжнародної торгівлі;

 • визначення і формування попиту та пропозиції на іноземні валюти;

 • своєчасне здійснення міжнародних розрахунків;

 • регулювання валютних курсів;

 • хеджування валютних ризиків;

 • диверсифікація валютних резервів;

 • одержання прибутку від операцій з валютою та валютними цінностями тощо.

Суб’єкти валютного ринку

 • державні установи, основне місце серед яких займають цент­ральні банки й казначейства окремих країн;

 • юридичні й фізичні особи, зайняті у різноманітних сферах зовнішньоекономічної діяльності;

 • комерційні банківські установи, які забезпечують валютне об­слуговування зовнішніх зв’язків, особливо брокерські контори;

 • валютні біржі й валютні відділи товарних і фондових бірж.

Основні суб’єкти валютного ринку — великі транснаціональні банки, які мають розгалужену мережу філіалів і широко використовують в операціях сучасні засоби зв’язку, комп’ютерну техніку.

Територіально валютні ринки, як правило, прив’язані до великих бан­ківських і валютно-біржових центрів, оскільки в ряді країн поряд із міжбанківською торгівлею валютою існують і спеціальні валютні біржі, а встановлений на них курс називається офіційним валютним курсом.

Найбільшим у світі центром торгівлі валютою як щодо обсягу обороту, так і кількості валют є Нью-Йорк. Характерно, що в США немає валютної біржі, де б щоденно встановлювалися офіційні котирування. Тут валютою торгують виключно на міжбанківському ринку, де формується середній курс, який служить основою для встановлення курсів продавця і покупця для банківських клієнтів. Інші великі фінансові центри США знаходяться в Бостоні, Чикаго, Сан-Франциско. Валютних бірж немає також у Великій Британії і Швейцарії, але це майже не впливає на масштаби валютних операцій у цих країнах, оскільки на практиці фактичні курси валют, як правило, коливаються навколо офіційних валютних курсів. У Франції і Австрії функціонує по одній валютній біржі, Італія і Німеччина мають по декілька бірж.

Традиційно найвідомішим не тільки в Європі, а й у всьому світі є Лондонський валютний ринок. Найбільш відомими є наступні види ринків:

studfiles.net

Українська міжбанківська валютна біржа — Howling Pixel

Українська міжбанківська валютна біржа (УМВБ) — українська валютна біржа, ПрАТ.

Історія

Біржу організовано в 1992 році як госпрозрахунковий підрозділ НБУ — з метою упорядкування операцій купівлі-продажу іноземної валюти. В 1993 році, після прийняття постанови Правління НБУ «Про Українську міжбанківську валютну біржу», вона була реорганізована в Українську міжбанківську валютну біржу (УМВБ).

Основними функціями валютної біржі є організація торгів і укладання угод з купівлі-продажу іноземної валюти з членами біржі, здійснення котирування поточного ринкового курсу гривні, визначення поточних курсів іноземних валют по відношенню до гривні, організація операцій НБУ щодо регулювання курсу національної валюти, проведення розрахунків в іноземній валюті згідно з укладеними на біржі угодами.

Сучасність

Членами біржі можуть бути тільки банки, фінансові установи та спеціалізовані брокерські контори, що мають ліцензію НБУ на ведення валютних операцій. Національний банк України та засновники, що мають ліцензії НБУ на ведення валютних операцій, вважаються членами біржі за статусом.

Члени біржі сплачують вступні, щорічні членські внески та внески до страхового фонду біржі. Для прийому в члени біржі потрібно мати рекомендацію двох засновників та подати певні документи, серед яких завірений аудитором річний фінансовий звіт. Комерційні банки для прийому в члени біржі повинні не менш як рік мати ліцензію на ведення валютних операцій і здійснювати валютні операції. При цьому вони повинні виконувати вимоги щодо мінімальної кількості клієнтів, які перебувають на валютному обслуговуванні, та щодо залишків на валютних рахунках. Для вступу в члени біржі комерційний банк повинен обов’язково мати кореспондентські відносини з кількома першокласними банками світу. Рішення про прийняття в члени біржі приймається 2/3 загальної кількості голосів членів біржового комітету.

Див. також

Посилання

Джерела

 • Офіційний сайт
 • Правила здійснення операцій на міжбанківському валютному ринку України. Затверджено постановою Правління НБУ від 18 березня 1999 р. № 127.
 • Правила прийому в члени Української Міжбанківської Валютної Біржі. Затверджено Біржовим комітетом УМВБ 13 вересня 1993 p., протокол № 3.
Eurex

Eurex або European Exchange — одна з

провідних бірж світ, яка торгує похідними

фінансовими інструментами (ф’ючерсами і опціонами). Eurex була створена в 1998 році в результат злиття німецької біржі деривативів Deutsch Terminbörse (DTB) та швейцарської Swis Options and Financial Futures (SOFFEX).

Торгівля здійснюється у формі електронних

торгів, доступ до яких забезпечується з різних точок земної кулі.

Euronext Brussels

Брюссельська фондова біржа була заснована в Брюсселі (Бельгія), указом Наполеона в 1801 році. 22 вересня 2000 року Брюссельська біржа злилася з Паризької біржею і Амстердамською фондовою біржею, утворивши Euronext — першу пан’європейську біржу. Після злиття була перейменована в Euronext Brussels. Самим відомим індексом Брюссельської фондової біржі є BEL20.

Ірландська фондова біржа

Ірландська фондова біржа — фондова біржа в Ірландії. Була утворена шляхом об’єднання Коркської і Дублінської бірж, одних з найстаріших бірж в Європі, історія яких тягнеться з 1793 року.

Американська фондова біржа

NYSE Alternext U.S. — фондова біржа у США, раніше відома як Америка́нська фо́ндова бі́ржа (англ. American Stock Exchange, AMEX). Розташована в Нью-Йорку. 1 жовтня 2008 року NYSE Euronext завершив придбання AMEX . NYSE Euronext оголосив що AMEX буде інтегрований з біржею Alternext та отримає назву NYSE Alternext U.S. .

Амстердамська фондова біржа

Амстердамська фондова біржа — фондова біржа у Амстердамі.

У вересні 2000 р. вона злилась з Брюссельською фондовою біржою і Паризькою фондовою біржою, утворивши компанію Euronext, і відому також як Euronext Amsterdam.

Белградська фондова біржа

Белгра́дська фо́ндова бі́ржа (серб. Београдска берза) — фондова біржа в Белграді (Сербія).

Берлінська фондова біржа

Берлінська фондова біржа (нім. Börse Berlin, англ. Berlin Stock Exchange) — фондова біржа в Німеччини. Розташована в Берліні. Об’єдналася з Бременською біржею, тому її ще називають Берлінсько-Бременська.

Валютна біржа

Валютна біржа — установа, в якій на підставі чинного законодавства здійснюється регулярна й упорядкована торгівля іноземною валютою відповідно до попиту і пропозиції. Як самостійний елемент інфраструктури валютна біржа збереглася лише в деяких країнах (у ФРН, Франції), в решті цю роль виконують найбільші банки. В Україні валютними біржами є Українська міжбанківська валютна біржа в м. Києві.

Віденська фондова біржа

Віденська фондова біржа (нім. Wiener Borse — VSX) заснована в 1771 році під час правління імператриці Марії Терезії (1717–1780) і спочатку була призначена для організації ринку державних облігацій. Біржа була заснована майже на 70 років пізніше, ніж Санкт-Петербурзька, однак досить швидко вона стала провідною біржею в Центральній і Південній Європі.

Починаючи із середини XIX ст. і до Першої світової війни Віденська фондова біржа (ВФБ) була головним ринком капіталів для Центральної й Східної Європи. З 1918 по 1938 р. вона була організаційною основою фондового ринку Австрії. З 1938 по 1945 р. біржа фактично потрапила під німецький протекторат і повністю контролювалася німецькою адміністрацією. Австрійський вплив був відновлений лише в листопаді 1948 р.

Із цього часу біржа приступилася до обслуговування фондових потреб країни. Її діяльність істотно розширилася в ході буму активності в країні (середина 1980-х років — березень 1990 р.). В 1996 р. біржа налагодила автоматизовану систему торгів, а з 5 жовтня 1999 р. співробітничає з Німецькою фондовою біржею, і в поточному столітті втратила самостійне значення.

У свою чергу, Віденська фондова біржа фактично поглинула Угорську фондову біржу й стала головному спонсором і оператором останньої. Це дозволило інтегрувати інформаційні й торговельні системи двох бірж. Пізніше аналогічні процеси відбулися з Бухарестськими й Загребської фондовими біржами

У цей час на ВФБ зосереджено близько 60% фондової торгівлі Австрії. За допомогою спеціальних систем вона пов’язана з позабіржовим ринком. Організація торгів електронна, побудована на базі EQOS (Electronic Quote and Order-Driven System), що, у свою чергу, є похідної торговельної системи Німецької фондової біржі — Xetra.

У Відні існують також дві невеликі біржі. Віденська товарна біржа (з 1872 р.) протягом багатьох років була зайнята терміновою торгівлею. Однак наприкінці XX ст. приступила до освоєння фінансових контрактів. Біржа деривативів (Відень), заснована в 1991 р., — відносно молода. На ній організована торгівля ф’ючерсами на державні облігації. У країні діють два основних фондових індекси: WBI Index — складається із всіх акцій, що котируються на біржі;

ATX (Austrian Trade Index) — найбільший австрійський фондовий індекс.

Гонконзька фондова біржа

Гонконзька фондова біржа (кит. 香港交易所) — фондова біржа в Гонконзі. Має капіталізацію HK$ 12 трлн (US$ 1,54 трлн) станом на листопад 2006 року. За цим показником біржа займає 7 місце за показником капіталізації компаній, що обертаються на біржі.

Київська Русь (банк)

«Київська Русь» — колишній український банк, створений у 1996 році. Ліквідований у 2015 через неплатоспроможність.

Московська біржа

Московська біржа (рос. Московская биржа, англ. Moscow Exchange) — найбільша в Росії за обсягом торгів і за кількістю клієнтів біржа, яка була створена в 2011 році у результаті злиття ММВБ та РТС. На біржі здійснюється торгівля акціями, корпоративними, муніципальними та державними облігаціями, похідними інструментами і валютою.

Нагойська фондова біржа

Нагойська фондова біржа (яп. 名古屋証券取引所, англ. Nagoya Stock Exchange) — фондова біржа, що розташована в Нагої, Японія. Це третій найбільший біржовий майданчик в Японії після Токійської і Осакської бірж.

Нью-Йоркська фондова біржа

Нью-Йоркська фондова біржа (НЙФБ, англ. New York Stock Exchange (NYSE) — головна фондова біржа США, найбільша фондова біржа у світі, друга у світі за кількістю зареєстрованих компаній. На біржі визначається всесвітньо відомий індекс Доу-Джонса для акцій промислових компаній (англ. Dow Jones Industrial Average), а також індекси NYSE Composite і NYSE ARCA Tech 100 Index.

Загальна капіталізація компаній, акції яких торгуються на НЙФБ, на кінець травня 2013 року сягала US$16.613 трлн. Середній денний обсяг торгів в 2013 становив $169 млрд.

Осакська біржа цінних паперів

Осакська біржа цінних паперів (яп. 株式会社大阪証券取引所) — другий за величиною біржовий ринок в Японії. Торгує акціями, ф’ючерсами, опціонами.Біржа входить до Федерації фондових бірж Азії та Океанії.

Токійська фондова біржа

Токійська Фондова Біржа (англ. Tokyo Stock Exchange) — найбільша фондова біржа Японії. Була заснована 1878 року. Є неприбутковою членською організацією, як юридична особа володіє широкими правами з самоврядування.

Фондова біржа Каїра і Александрії

Фондова біржа Каїра і Александрії (англ. Cairo & Alexandria Stock Exchanges, CASE; араб. بورصتي القاهرة والإسكندرية‎) — єдина єгипетська біржа.

Фондова біржа Сан-Паулу

Фондова біржа Сан-Паулу (порт. Bolsa de Valores de São Paulo або BM&F Bovespa) — найбільша фондова біржа в Латинській Америці, черверта в Америці та тринадцята за обсягами торгів у світі, розташована в центрі найбільшого міста Бразилії — Сан-Паулу.

Шанхайська фондова біржа

Шанхайська фондова біржа (кит. 上海证券交易所 Shàng-hǎi zhèng-quàn jiāo-yì-suǒ) — найбільший торговельний майданчик континентального Китаю, одна з лідируючих азіатських фондових бірж. Заснована в 1990 році. Є некомерційною організацією під управлінням Комісії з цінних паперів КНР. Входить в Федерацію фондових бірж Азії та Океанії.

This page is based on a Wikipedia article written by authors (here).
Text is available under the CC BY-SA 3.0 license; additional terms may apply.
Images, videos and audio are available under their respective licenses.

howlingpixel.com

Валютна біржа Форекс Енциклопедія інтернет реклами

Набір слів «валютна біржа форекс» не має сенсу. Форекс — це загальний глобальний ринок, а валютна біржа — це окрема конкретна організація, де проводяться операції з валютними контрактаміВалютная біржа — це не форексВалютние біржі є в різних країнах. Але навіть всі вони разом не становлять значної частки ринку Форекс. Банки, учасники Форекс можуть обмінювати валюти безпосередньо або через спеціальні комп’ютерні ECN мережі. Загальний обсяг торгів валютами всього за 1 день досягає 5 трильйонів доларів. Торги на валютній біржі забезпечують лише малу частину цієї величезної суми.

Як працює біржаБіржа — організація, яка регламентує контракти, зіставляє заявки продажів і покупок, фіксує результат і суми розрахунків між учасниками. Важливо розуміти, що окремо взята біржа — це юридична особа, прописане за конкретною адресою. Тоді як Форекс — це щось глобальне, всесвітнє і необ’ятное.Как працює ринок ФорексОсновную частина валютного ринку складають найбільші банки (включаючи центральні банку країн). Вони взаємодіють через електронні системи, які проводять найбільший обсяг обміну. Менш об’ємні операції ведуть комерційні банки, через які вже можуть працювати дилінгові центри — роздрібні Форекс брокери, що надають доступ на ринок приватним кліентам.В сучасному електронному світі, створені технологічні електронні торгові мережі ECN до яких одночасно підключені великі, середні і дрібні учасники ринку Форекс. Тепер будь звичайна людина з не дуже великим капіталом може отримати доступ до всіх джерел ліквідності майже напрямуюпо ланцюжку: клієнт — ECN брокер — ECN мережа — джерело ліквідностіECN мережу агрегує ліквідність безлічі учасників і автоматично віддає ECN брокеру кращі ціни покупки (Ask) і продажу (Bid ) з самою мінімальною різницею (Спред) Гра на біржі або на форекс. Де легше? Якщо взяти і порівняти графіки валютного ф’ючерсу біржі та валютної пари ринку Форекс — вони будуть практично не відрізняються. Прогнозувати ціни і вгадувати точки входу і виходу однаково складно і там і там.На ринку Форекс легше почати просто тому, що не потрібно багато грошей, надається велике плече і не потрібно підписувати папери в офісі брокера. Щоб відкрити торговий рахунок Форекс нужет тільки інтернет.Валютную біржу вибирають трейдери з крупним капіталом, які можуть собі це дозволити. Навіщо? Просто вважається, що торгівля під контролем біржі більш безпечна. Бувають розбіжності брокера і трейдера, які біржа дозволить вирішити без проблем. На Форексі правду шукати негде.Что таке фондова біржаНачінающіе трейдери іноді називають Форекс і фондовою біржею теж. Звичайно, фондова біржа не має ніякого відношення до валютного ринку. Форекс — це торгівля валютами. Фондова біржа — торгівля акціямі.Что краще: фондова біржа або форекс? Фондова біржа існує вже дуже давно і вважається більш надійним місцем для інвестування, ніж ринок Форекс. Вкладаючи гроші в акції, люди найчастіше дотримуються стратегії «купи і тримай» в розрахунку на зростання котирувань. На ринку Форекс немає відмінностей між угодами купівлі та продажу. Можна одночасно перебувати і в довгій і в короткій позиції за різними валютними парам.Одін цікавий момент: на фондовій біржі більшість якщо і продає акції, то лише для того, щоб купити інші цінні папери. Шорти деякі. Часто буває, що при падінні всього ринку більшість інвесторів терпить збитки через свого оптимізму щодо певних акцій. А на Форексі все одно. Зростає — купимо, падає — продадім.Сколько потрібно грошей для біржі та ФорексаДля виходу на біржу потрібно в кілька разів більше грошей ніж для торгівлі на ринку Форекс. На біржах брокери не дають великого кредитного плеча. Форекс брокер може збільшити плечем обсяг угоди в 100 або 500 разів. Біржовий брокер всього рази на 2.На Форексі можна почати з будь-якою сумою. Від 20 центів. На біржу люди приходять з грошима в 100000 рублів або більше. Звичайно, все залежить в першу чергу від того, скільки трейдер хоче заробляти. Але багато Форекс брокери не встановлюють мінімальний поріг. На біржі депозит вимагають досить серьезний.Насколько реально заробити на біржеСтатістіка каже, що реально заробити на біржі виходить тільки у декількох відсотків трейдерів. Близько 90% новачків терплять збитки. Деяка частка залишилися не втрачає, але й не заробляє, залишаючись «при своїх». І лише одиниці отримують стабільну прібиль.С точки зору техніки трейдингу, є кілька моментів відрізняють біржу від Форексу. Важливий нюанс: на біржі трейдерам доступні реальні обсяги — додатковий показник для аналізу і прогнозування. Форекс надає тільки тиковий обсяг — кількість угод. Цей показник практично бесполезен.Еще одна відмінність: Форекс працює цілодобово, а біржі закриваються на ночь.Время роботи бірж

У початківців трейдерів може виникнути відчуття, що ринок Форекс дійсно дозволяє працювати і заробляти цілодобово. Це не зовсім так. Ринок Форекс хоч і не закривається, але вночі на ньому немає руху. Немає великих змін цін. Немає можливості робити деньгі.Заработать на ринку форекс не прощеНачать працювати простіше. Не треба багато грошей. АЛЕ почати заробляти на Форексі знову ж зможуть одиниці. Форекс так же непередбачуваний, як і будь-яка біржа. А велика кредитне плече дозволяє ризикувати, що нерідко призводить до швидкої втрати всіх денег.Обученіе торгівлі на біржі і ринку ФорексНачінающім трейдерам пропонується маса різних відео курсів, книг, семінарів і тренінгів для навчання торгівлі на ринку Форекс. Деякі курси зроблені досить якісно. АЛЕ будь-яке навчання Форекс можна знайти в мережі бесплатно.Самі брокери викладають на офіційних сайтах безкоштовні відео уроки. Деякі запрошують практиків — успішних трейдерів, які проводять безкоштовно відео вебінари, де можна не тільки отримати практичне навчання, а й одразу задати питання напрямую.Все, що потрібно для початку торгівлі на ринку Форекс онлайн надається трейдерам безкоштовно. Можна тренуватися на демо рахунку або грати мінімальними оборудками у центової брокера. Щоб навчитися, не потрібно платити багато і сразу.Воспользуйтесь безкоштовними можливостями.


vse-prosto.xn--b1ag1aeig3e.xn--p1ai

Валютна біржа: визначення

Валютна біржа – це складовий елемент валютного ринку. Її основна діяльність полягає в наданні послуг з організації та проведення торгів, за допомогою яких учасники ринку укладають угоди купівлі та продажу валюти. Валютна біржа контролює роботу основних елементів інфраструктури валютного ринку, стежить за процесом пошуку контрагента, а також механізмом виконання угоди.

London International Financial Futures Exchange (Лондонська міжнародна біржа фінансових ф’ючерсів), European Options Exchange (Європейська Опціонна біржа в Амстердамі), Deutsche Terminboerse (Німецька термінова біржа у Франкфурті), Singapore International Monetary Exchange (Сінгапурська біржа), Sydney Futures Exchange (біржа термінової торгівлі в Сіднеї), Oesterreichische Termin Option-sboerse (Австрійська термінова опціонна біржа у Відні) – всі ці біржі спеціалізуються на терміновій торгівлі фінансовими активами і валютою.

Якщо подивитися на валютну біржу з точки зору економіки, то вона постане як учасник валютного ринку, в правовому плані – вона є юридичною особою, що впливає на оптовий ринок, за допомогою організації та регулювання торгівлі іноземною валютою.

На валютній біржі щодня здійснюється купівля-продаж різних національних валют, згідно з сформованим під впливом попиту та пропозиції котируванням. Для валютної біржі характерні всі властивості притаманні стандартної біржової торгівлі. Розмір котирувань визначає купівельна спроможність обмінюваних валют, яка, в свою чергу, найчастіше залежить від рівня розвитку економіки в країнах-емітентах. Операції на валютній біржі спираються на конвертованість валют, що беруть участь в торгівлі на ній.

При цьому слід зазначити, що головне завдання валютної біржі – не одержати якнайбільше прибутку, а акумулювати тимчасово вільні валютні ресурси, перерозподілити їх спеціальними (ринковими) методами з однієї економічної галузі в іншу. Також валютна біржа відповідає за точність у встановленні ринкового курсу іноземної і національної валюти в умовах законною і чесної торгівлі.

Головний обов’язок валютної біржі – встановити точний валютний курс, який дає інформацію про вартість іноземної валюти. Однак в ситуації, що склалася, при масовому розвитку зв’язку, відмову від золотого стандарту, скасування Бреттон-Вудської валютної системи, і економічної глобалізації – роль національних валютних бірж значно знизилася. Все більшої популярності набуває ринок цілодобової валютної торгівлі Форекс.

« NASDAQ: визначення Ф’ючерсна біржа: коротко »

moyaosvita.com.ua

Валютна біржа

 • Фемінізація бідності Фемінізація бідності – процес поступового зростання бідних серед жінок. Так, у США 1960 25% усіх бідних сімей очолювали жінки, а 2000 – 50%….

 • Бюджет часу Бюджет часу – загальна кількість добового часу та його розподіл за основними видами людської життєдіяльності окремих осіб, сімей, соціальних верств і груп. Б. ч. працівників…

 • Управління ризиком Управління ризиком (управление риском) – діяльність підприємства, фірми, банку, спрямована на скорочення можливих втрат, зумовлених ризиком. Найпоширенішими є вивчення ринку, маркетингові дослідження, страхування ризику….

 • Тоталітаризм суспільний Тоталітаризм суспільний – повне (тотальне) одержавлення всіх сфер суспільних відносин (соціальних, правових, політичних, ідеологічних та ін.) і встановлення такого ж контролю держави над цими відносинами….

 • Тариф заборонений Тариф заборонений – високий митний тариф для обмеження ввезення окремих товарів. Т. з. може перевищувати оголошену вартість товару на 30%….

 • Синдикований кредит Синдикований кредит – кредит, який надають декілька кредиторів (як правило, консорціуми) одному позичальнику….

 • Еквівалентна заміна Еквівалентна заміна (эквивалентная замена) – заміна однієї кредитної операції на іншу. Це може бути. наприклад, закриття поточного рахунку і визначення сальдо для відкриття нового рахунку….

 • Підпорядкованість лінійна Підпорядкованість лінійна – право керівників підприємств і компаній давати вказівки та розпорядження всім підлеглим щодо виконуваних ними функцій….

 • Операції банків з міжнародних розрахунків Операції банків з міжнародних розрахунків – комплекс функцій, що їх виконують банки при здійсненні міжнародних розрахункових операцій, міжбанківських валютних операцій на міжнародному валютному ринку, кредитування…

 • Регулювання міжнародної міграції робочої сили Регулювання міжнародної міграції робочої сили – сукупність форм і методів цілеспрямованого впливу держави і наддержавних органів на переміщення працездатного населення відповідно до потреб національної економіки,…

 • Просте товарне виробництво Просте товарне виробництво – виробництво товарів, що базується на власній праці товаровиробника (і членів його сім’ї) та приналежності йому виготовлених продуктів, а отже, на відсутності…

 • Граничний дохід Граничний дохід (предельный доход) – нарощування доходу внаслідок збільшення продажу товарів на одну умовну одиницю….

 • Продаж боргу Продаж боргу (продажа долга) – ситуація, коли одні країни продають свій борг частково або повністю іншим країнам….

 • Моделювання глобальне Моделювання глобальне – розробка моделей наймасштабніших економічних, соціальних, екологічних, демографічних та інших явищ і процесів. Приклад М. г. – розроблена В. Леонтьєвим модель світової економіки,…

 • Централізація виробництва Централізація виробництва – збільшення обсягів виробництва у результаті об’єднання окремих промислових підприємств, фірм в одну більшу компанію із загальним управлінням. Ц. в. – конкретний вияв…

 • Підпорядкованість функціональна Підпорядкованість функціональна – право керівництва підприємства або компанії давати вказівки та розпорядження підлеглим стосовно виконання ними окремих функцій….

 • Екаунтант Екаунтант (экаунтант) – спеціаліст з фінансів, обліку, аудиту. Займається аналізом фінансово-господарської діяльності фірми, підприємства. часто – густо виконує функції аудитора – контролера….

 • Дестабілізація Дестабілізація (дестабилизация) – втрата стабільності, порушення встановленого ритму, динаміки економічних процесів, виникнення різких стрибків, крутих спадів у виробничій і фінансовій сферах….

 • Чекова книжка Чекова книжка (чековая книжка) – чекові бланки, формуляри, виготовлені у вигляді книжечки, які видаються банком клієнтові-власникові рахунку на право розпорядження своїм рахунком. На кожну банківську…

 • Благо недостойне Благо недостойне – товар або послуга, споживання яких повинно заборонятись або не стимулюватися навіть у випадку прагнень індивідів придбати їх через своє невігластво. До Б….

 • Гроші гарячі “Гроші гарячі” – грошові кошти та капітали, власники яких терміново переміщують їх з однієї сфери застосування або з однієї країни в іншу, щоб уникнути наслідків…

 • Інкасування боргових зобов’язань Інкасування боргових зобов’язань – банківська операція отримання за дорученням клієнта коштів від його боржника в рахунок погашення боргу або отримання акцепту за векселями, чеками, іншими…

 • Бенефіції Бенефіції – привілеї, пільги та послуги, якими користуються певні категорії осіб або окремі особи….

 • Цикл нововведень Цикл нововведень – період часу з моменту зародження нової ідеї (технічн

 • predmety.in.ua

  Біржа валютна

 • Ринок біржовий Фінансовий ринок СЛОВНИК ФІНАНСОВИХ ТЕРМІНІВ Ринок біржовий – найрозвиненіша форма регулярно функціонуючого ринку для укладання різноманітних угод із цінними паперами і отримання прибутку за рахунок…

 • Електронні цінні папери (бездокументарна форма випуску цінних паперів) Фінансовий ринок СЛОВНИК ФІНАНСОВИХ ТЕРМІНІВ Електронні цінні папери (бездокументарна форма випуску цінних паперів) – цінні папери, що існують у вигляді облікового запису, який є підтвердженням…

 • Ведмідь Фінансовий ринок СЛОВНИК ФІНАНСОВИХ ТЕРМІНІВ “Ведмідь” – біржовий маклер або спекулянт, клієнт біржового ринку, що проводить угоди в очікуванні зниження курсів цінних паперів або валют….

 • Збалансування місцевих бюджетів ФІНАНСИ Модуль 3 ХАРАКТЕРИСТИКА ФОРМ ФІНАНСОВИХ ВІДНОСИН І МЕТОДІВ ФІНАНСОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ Розділ 10 МІСЦЕВІ ФІНАНСИ 10.3. Збалансування місцевих бюджетів Стан формування і використання місцевих бюджетів…

 • Розділ 10. Місцеві фінанси – МОДУЛЬ 3 ФІНАНСИ ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ МОДУЛЬ 3. ХАРАКТЕРИСТИКА ФОРМ ФІНАНСОВИХ ВІДНОСИН І МЕТОДІВ ФІНАНСОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ Розділ 10. Місцеві фінанси 1. Місцеві фінанси – це: А) система формування,…

 • Цінні папери похідні Фінансовий ринок СЛОВНИК ФІНАНСОВИХ ТЕРМІНІВ Цінні папери похідні – це цінні папери, механізм випуску та обігу яких пов’язаний з правом на придбання або продаж протягом…

 • ВСТУП Фінансовий ринок ВСТУП На сучасному етапі розвитку економіки України особливе місце належить фінансовому ринку, на якому працює механізм перерозподілу капіталу між кредиторами і постачальниками капіталу…

 • Монетарна політика Фінансовий ринок СЛОВНИК ФІНАНСОВИХ ТЕРМІНІВ Монетарна політика – управління пропозицією грошей і процентними ставками….

 • Сертифікат приватизаційний майновий Фінансовий ринок СЛОВНИК ФІНАНСОВИХ ТЕРМІНІВ Сертифікат приватизаційний майновий – цінний папір, що використовувався тільки для обміну на документи, які засвідчують право власності па частину державних…

 • Цінні папери неринкові Фінансовий ринок СЛОВНИК ФІНАНСОВИХ ТЕРМІНІВ Цінні папери неринкові – цінні папери, що за умовами випуску не можуть мати обігу на ринку….

 • Облік векселів Фінансовий ринок СЛОВНИК ФІНАНСОВИХ ТЕРМІНІВ Облік векселів – 1) купівля банком або спеціалізованою кредитною установою векселів до закінчення їхнього терміну. При обліку банк достроково сплачує…

 • Обіговість Фінансовий ринок СЛОВНИК ФІНАНСОВИХ ТЕРМІНІВ Обіговість – властивість цінних паперів купуватися і продаватися на ринку, а також виступати самостійним платіжним інструментом, що полегшує обіг інших…

 • Облігації державні Фінансовий ринок СЛОВНИК ФІНАНСОВИХ ТЕРМІНІВ Облігації державні – облігації, емітентом яких є держава….

 • Саморегульовані організації, або СРО Фінансовий ринок СЛОВНИК ФІНАНСОВИХ ТЕРМІНІВ Саморегульовані організації, або СРО – добровільні об’єднання професійних учасників фондового ринку, метою яких не є одержання прибутку. Створюються для захисту…

 • Депонування Фінансовий ринок СЛОВНИК ФІНАНСОВИХ ТЕРМІНІВ Депонування – надання цінних паперів на зберігання в кредитні установи….

 • Депозитарій Фінансовий ринок СЛОВНИК ФІНАНСОВИХ ТЕРМІНІВ Депозитарій – спеціалізована установа для зберігання цінних паперів (сертифікатів цінних паперів) і/або обліку прав власності….

 • Індосамент Фінансовий ринок СЛОВНИК ФІНАНСОВИХ ТЕРМІНІВ Індосамент – передатний напис власника на звороті чеків, векселів, коносаментів та інших ордерних цінних паперів, що свідчить про надання прав…

 • Ринок короткострокового капіталу Фінансовий ринок СЛОВНИК ФІНАНСОВИХ ТЕРМІНІВ Ринок короткострокового капіталу – ринок для біржових дилерів, що купують/продають короткострокові цінні папери….

 • Посередник Фінансовий ринок СЛОВНИК ФІНАНСОВИХ ТЕРМІНІВ Посередник – 1) особа, фірма, організація, що перебуває між виробником товарів або емітентом цінного папера з одного боку і споживачем…

 • Облігація Фінансовий ринок СЛОВНИК ФІНАНСОВИХ ТЕРМІНІВ Облігація – цінний папір, що засвідчує внесення її власником коштів і підтверджує зобов’язання відшкодувати йому номінальну вартість цього цінного папера…

 • Індикатори Фінансовий ринок СЛОВНИК ФІНАНСОВИХ ТЕРМІНІВ Індикатори – показники, які використовуються спеціалістами фінансового ринку для того, щоб передбачати, наприклад, напрями розвитку ринку, обсяг операцій, динаміку відсоткових…

 • Бонди Фінансовий ринок СЛОВНИК ФІНАНСОВИХ ТЕРМІНІВ Бонди – облігації, забезпечені активами юридичної або фізичної особи, яка їх випустила. Засвідчують право власника на одержання фіксованого прибутку з…

 • Акцепт вексельний Фінансовий ринок СЛОВНИК ФІНАНСОВИХ ТЕРМІНІВ Акцепт вексельний – згода на оплату векселя. Оформлюється у вигляді відповідного напису акцептанта на векселі….

 • predmety.in.ua

 • Обновлено: 14.09.2019 — 19:10

  Добавить комментарий

  Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *